CZY PAN BÓG POLSCE BŁOGOSŁAWI


Czy Pan Bóg Błogosławi POLSCE?

Czy nad tym zastanawiacie się, dlaczego tak źle się w naszym Kraju dzieje?  Wiemy,że nie jest tak jak powinno…

Jaka jest więc  tego przyczyna ?

Ludzie przecież modlą się , a Pan Bóg jakby nie wysłuchiwał tych modlitw. Może nie modlą się tak, jak na te modlitwy oczekuje Pan Bóg?

W Ewangelii wg św. Jana 14:13-14:

„A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 0 cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. Niektórzy mylnie stosują ten werset wierząc, że wypowiedzenie słów: „w imieniu Jezusa” pod koniec modlitwy zaowocuje w Boże „tak” w odpowiedzi na to, o co prosimy.

Jest to traktowanie słów: „w imieniu Jezusa” głównie tak, jakby były magicznym zaklęciem. To nauczanie jest całkowicie niebiblijne!
Modlitwa w imieniu Jezusa jest modlitwą w autorytecie Jezusa. Oznacza to, że prosimy Boga Ojca, by działał w odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ przychodzimy do Niego w imieniu Jego Syna, Jezusa.

Modlitwa w imieniu Jezusa oznacza to samo, co modlitwa zgodna z Bożą wolą: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 List św. Jana 5:14-15). Taka modlitwa jest modlitwą o rzeczy, które uwielbią i uczczą Jezusa.

Mówienie: „W imieniu Jezusa” pod koniec modlitwy nie jest magiczną formułą. Jeśli to, o co prosiłeś lub mówiłeś w modlitwie nie było dla Bożej chwały, i zgodnie z Jego wolą, dodanie: „w imieniu Jezusa” jest bez znaczenia. Ważna jest autentyczna modlitwa w imieniu Jezusa i dla Jego chwały, a nie używanie jakichś konkretnych słów pod koniec modlitwy. To nie słowa są ważne w modlitwie, ale cel, w jakim się pomodliłeś. Modlitwa o rzeczy, które są zgodne z Bożą wolą, jest najważniejsza.

Czytamy w 2 Liście apostoła Pawła do Tymoteusza 4;3-4

„Albowiem przyjdzie czas,że zdrowej nauki nie ścierpią ,ale według upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho łechcze. I odwrócą ucho od prawdy,a zwrócą się ku baśnią”

Dziś Polska odwróciła się od Słowa Bożego, a zwróciła się ku baśniom ludzkiej nauki, niezgodnej z Bożym Słowem.
Ludzie modlą się do Obrazów, zaś Bóg nazywa to Bałwochwalstwem.

Polska modli się do Marii i otacza ją większą czcią, niż Jezusa Chrystusa i do różnych tak zwanych świętych.

Zaś Biblia powiada:

„Jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus.”

Można powiedzieć, że Bóg opuścił Polskę i zaczyna ją karać za te rzeczy, gdyż Polska jest daleko od Bożej nauki i samego Pana Boga!

Co raz więcej homo seksualności, (nawet wśród księży i biskupów), co raz więcej cudzołóstwa, coraz więcej kradzieży, gwałtów, pijaństwa, narkomanii, coraz więcej bluźnierstw.

Polska stała się jak Sodoma, podobna do Gomory!
Ludzie dziś nie zdają sobie z tego sprawy, ale rzeczywistość mówi nam, że Polskę coraz więcej zaczyna dotykać kataklizmów, o których jeszcze kiedyś nie było mowy!

Polska nie jest krajem chrześcijańskim, ponieważ nie postępuje tak, jak Boże Słowo, bardziej idzie za naukami ludzkimi, niż Bożymi.

Polska jest krajem bałwochwalczym ,w której panuje matka Pana Jezusa – Maria, niż Jezus Chrystus .

A tak być nie powinno !

Kiedy Jezus Chrystus panowałby w sercach Polaków tylko On, aniżeli Maria, na pewno by Polakom powadziło się znacznie lepiej…

Kiedyś Bóg sprowadził swój gniew nad Sodomą i Gomorą …. dziś ciąży ona nad Polskim Narodem …. przykre, ale jednak prawdziwe .

POLSKO OBUDŹ SĘ !!!

NIE MARIA, NIE ŚWIĘCI, lecz JEZUS CHRYSTUS To Jemu powinniśmy oddawać Cześć, Chwałę i swe modlitwy !

Zwróćmy się do Żywego i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, a nie do obrazów figurek, czy Jego  Matki, zwanej Maryją, Królową Polski !

To Jezus umarł za nas na krzyżu Golgoty, nie Jego matka Maria.

Czcząc Maryję sprowadzamy na siebie Gniew Boży,

Zwrócić się trzeba do Biblii, bo w niej Bóg powiedział jak mamy żyć i komu powierzać swe modlitwy i życie !

 TYLKO JEZUS CHRYSTUS, GDYŻ NIE MA INNEGO ODKUPICIELA !

Kościół Katolicki i jego nauka, doprowadza Polaków, że co raz więcej jest pijaństwa i wypadków. Setki ludzi ginie niewinnie na drogach właśnie przez naukę ludzką, która pozwala ciągle grzeszyć i ciągle się spowiadać !

Nauka Kościoła Katolickiego jest mylącą.

Dziś około 80% Polaków idzie za nauką katolicką więc ,a nie za nauką Bożą.

Polacy muszą Odwrócić się od obrazów, od modlitwy do Marii i świętych, gdyż to jest NIE ZGODNE ze słowem Bożym.!

Zwróćcie się TYLKO do Jezusa Chrystusa i Jego nauki, gdyż dzięki niej możecie odkupić swoje dusze od kary Bożej!

Inną oznaką zamazywania Bożego obrazu w nas – jest tendencja, którą aktualnie obserwuje się w środowisku chrześcijańskim.

Jak wiadomo, Pismo Święte pochwala w nas bojaźń Bożą, a piętnuje i karci bezbożność.

Słudzy Słowa Bożego w rzeczy samej nie mają alternatywy dla wyrazistości tego stanowiska. Obraz jest oczywisty:

Albo stajemy się podobni do Jezusa i mamy pochwałę Ojca, albo upodobniamy się do świata i spotykamy się z naganą.

Pismo nasz ostrzega w Liście do Rzymian

„Nie upodabniajcie się do tego świata,ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić , co jest wolą Bożą,co jest dobre i doskonałe.” Rz.12,2

Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom [2Tm 4,1–4].”

Zdaje się, że diabeł osiągnął swój cel. Zamazał obraz Boga w człowieku. Nie od parady sztan nazywany jesy ojcem kłamstwa.

Lecz Bóg nie zrezygnował. Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie [1Jn 3,8].

Bóg postanowił odtworzyć swój obraz w nas poprzez posłanie Syna swego, Jezusa Chrystusa i wezwanie wybranych do upodobnienia się do Niego. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego [Rz 8,29].

Ludzie noszący na sobie obraz Syna Bożego nie przemilczają tego, czego On nie przemilczał, ale też nie otwierają ust w okolicznościach, w których Pan tego nie robił.

 

1pu.i.wp

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s