WIECZERZA PAŃSKA


Kiedy
Pan powiedział: „To czyńcie na pamiątkę moją”, zaznaczył,
że Wieczerza Pańska jest obrządkiem, który musi być kontynuowany
w przyszłości. Wieczerza Pańska oznacza także, że Pascha, na
którą wymagany jest baranek paschalny, (co przepowiadało przyjście
Baranka Bożego, który weźmie na siebie grzechy świata) jest już
niepotrzebna. Nowe Przymierze rozpoczęło się, gdy Chrystus,
Baranek Paschalny (1 List św. Pawła do Koryntian 5:7), został
oddany na ofiarę (List do Hebrajczyków 8:8-13). System oddawania
ofiar nie jest już ważny (List do Hebrajczyków
9:25-28).

Wieczerza
jest obrzędem, przez który chrześcijanie wspominają cierpienie i
śmierć Jezusa za grzechy ludzi. Wieczerza została ustanowiona
przez samego Jezusa. W przeddzień Swej śmierci na krzyżu, spożywał
On wraz z uczniami wieczerzę paschalną. Podziękował Bogu za
chleb, połamał go i podał uczniom do jedzenia. Później
podziękował za kielich z winem i podał im do picia. Zarówno
chleb, jak i wino, dzięki słowom Jezusa nabrały szczególnego
znaczenia. 
Dlaczego
sprawuje się  Wieczerzę Pańską?
Ponieważ
jest to nakaz Jezusa Jezus ustanowił Wieczerzę, dlatego pragnie,
byśmy w niej uczestniczyli. Łuk. 22,19-20 I wziąwszy chleb, i
podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje,
które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. 
Pierwsi
chrześcijanie prawdopodobnie sprawowali Wieczerzę Pańską w każdą
niedzielę lub nawet jeszcze częściej. 
Biblia
nie mówi, jak często powinno mieć miejsce Łamanie Chleba. Ważne
jest jednak by czynić to regularnie i z otwartym sercem.
Uczestnicząc
w Wieczerzy Pańskiej, wspominamy cierpienia i śmierć Jezusa.
Powinno to pobudzać nas do wdzięczności i uwielbienia naszego
Zbawiciela.
Wieczerza
Pańska służy przede wszystkim wspominaniu dzieła zbawienia,
dokonanego przez Jezusa, nie powinna być więc postrzegana jako
posiłek służący zaspokajaniu głodu.

Wieczerzę
Pańską można określić jako akt symboliczny. Chleb i wino
symbolizują złożone w ofierze ciało Jezusa oraz Jego przelaną
krew. Pogląd mówiący, że przez udział w Wieczerzy Pańskiej
uzyskuje się przebaczenie grzechów, jest niebiblijny. Przebaczenia
grzechów doświadcza się wyłącznie dzięki śmierci Jezusa,
Wieczerza jest natomiast tylko jej wspomnieniem (Mat. 26,28).
Uczestnictwo w Łamaniu Chleba nie zapewnia więc odpuszczenia
grzechów.
Wieczerza
Pańska nie jest przeznaczona dla tych, którzy chcą dostąpić
przebaczenia grzechów, ale dla tych, którzy już go dostąpili.
Zanim weźmiemy udział w Wieczerzy, powinniśmy wejrzeć w głąb
siebie i sprawdzić, czy jesteśmy godni uczestnictwa w niej (I Kor.
11,27-29). Baranek paschalny przypominał o ocaleniu przed dziesiątą
plagą w Egipcie. Wieczerza Pańska przypomina zaś ukrzyżowanie
Jezusa, który dobrowolnie wydał się za nas w ofierze.
Wieczerza
Pańska przypomina nam o cierpieniu i śmierci Jezusa poniesionej dla
naszego zbawienia. Łuk. 22,19, I Kor. 11,24-25 Chleb przypomina nam
złamane ciało Jezusa. Kielich przypomina krew Chrystusa, przelaną
dla przebaczenia naszych grzechów. Głównym celem uczestnictwa w
Wieczerzy jest dziękczynienie za dzieło zbawienia, dokonane przez
Jezusa, oraz wspominanie Jego zastępczej śmierci.
Dzieło
zbawienia, dokonane przez Jezusa, wspominane jest podczas każdej
Wieczerzy Pańskiej. Nasz udział w niej świadczy o tym, że
uznajemy, iż Jezus zmarł za nas.
Ustanawiając
Wieczerzę, Pan Jezus powiedział, że w Królestwie Ojca znów
będzie pił razem z uczniami owoc winorośli. Każda Wieczerza
Pańska może być dla nas przedsmakiem radości z oczekującej nas
wspólnej uczty z naszym Panem, w wiecznej chwale.
Uczestnicząc
w Wieczerzy Pańskiej, za pomocą symboli (chleb i wino), w
szczególny sposób wyrażamy naszą społeczność z Jezusem
Chrystusem. Bierzemy udział w Jego cierpieniu i dziękujemy Mu za
to, że z miłości ofiarował się za nas.
Godnie
uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej może tylko ten, kto przyjął
Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela i żyje w pokoju z
Bogiem. Nie możemy tolerować w naszym życiu żadnego świadomego
grzechu, ale powinniśmy go wyznać Bogu i wiarą przyjąć
przebaczenie (I Jan 1,9).
Bochenek
chleba, używany podczas Wieczerzy Pańskiej, jest symbolem jedności
Ciała Jezusa - Kościoła. Każdy uczestnik Wieczerzy, przez swój
udział w niej, pokazuje, iż jest częścią Kościoła Jezusa.
Ktoś,
kto chce godnie uczestniczyć w Wieczerzy, musi najpierw wiarą
przyjąć ofiarę Jezusa. Wieczerza Pańska jest przeznaczona dla
tych, którzy nawrócili się i narodzili na nowo. Każdy, kto
uczestniczy w niej powinien się upewnić, czy jego stosunek do Boga
i do bliźniego jest właściwy. (I Kor. 11,28-29; I Jan 1,5-10).
Wieczerza
Pańska przypomina nam, że Jezus oddał Swe życie po to, byśmy
mogli żyć w Nowym Przymierzu i pokoju z Bogiem. Nasz udział w niej
powinien więc być przepełniony dziękczynieniem, uwielbieniem i
radością.
0ba58fdc-d869-48ec-a096-9ff4e717743e_20090306021434_Gotowe-komunia-zyczenia
 


		
	

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s