KATOLICY I CHRZEŚCIJANIE


KATOLICY I CHRZEŚCIJANIE

Jaka jest różnica pomiędzy katolikami i chrześcijanami?
I co mówi Biblia na temat bycia chrześcijaninem.

Kluczową różnicą pomiędzy katolikami i chrześcijanami, jest sposób postrzegania Biblii.
Katolicy postrzegają Biblię jako autorytet na równi z Kościołem i tradycją.

Chrześcijanie postrzegają Biblię jako najwyższy autorytet wiary i praktyki.

W jaki sposób Biblia sama mówi o sobie?
2 List do Tymoteusza 3:16-17 mówi nam:
„Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.”

Pismo, samo w sobie jest wystarczające dla chrześcijanina, aby był prawdziwie przysposobiony do każdego dobrego dzieła.
Ten tekst mówi nam, że Pismo nie jest „tylko początkiem” lub „tylko podstawą” czy „fundamentem na bardziej kompletne tradycje kościoła”.
Wręcz przeciwnie, Pismo jest doskonale i całkowicie wystarczające pod każdym względem dla chrześcijańskiego życia.
Pismo może nas nauczać, napominać, poprawiać, trenować i wyposażać.

Biblijnie wierzący chrześcijanie nie zaprzeczają wartości tradycji kościoła. Jednak, chrześcijanie utrzymują, że aby tradycja kościoła miała wartość, musi bazować na jasnym nauczaniu Pisma, i musi się w pełni z nim zgadzać.
A więc studiować trzeba Słowo Boże sam dla siebie.

W Bożym Słowie znajdziesz Boży opis i Boży zamiar dla Jego Kościoła.
2 List do Tymoteusza 2:15 mówi:
„Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.”
Druga znacząca różnica pomiędzy katolikami i “biblijnymi chrześcijanami”, to rozumienie, w jaki sposób dotrzeć do Boga?

Katolicy zwykli są przystępować do Boga poprzez pośredników, takich jak Maria, czy Święci.
Chrześcijanie przystępują do Boga bezpośrednio, składając modlitwy nie do kogoś innego, ale właśnie do samego Boga.
Biblia mówi, że my sami możemy mieć dostęp do Bożego tronu łaski
(List do Hebrajczyków 4:16).

Biblia jasno mówi nam, że Bóg pragnie, abyśmy modlili się do Niego, abyśmy mieli z Nim społeczność, abyśmy prosili Go o rzeczy, których potrzebujemy
(List do Filipian 4:6; Ew. Mateusza 7:7-8; 1 List Jana 5:14-15).
Nie ma potrzeby mediatorów czy pośredników, ponieważ to Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem
(1 List do Tymoteusza 2:5) i Chrystus wraz z Duchem Świętym już wstawiają się za nami (List do Rzymian 8:26-27; List do Hebrajczyków 7:25).

Bóg kocha nas i poprzez Jezusa zapewnił ci, otwarte drzwi do bezpośredniej relacji z Nim.
Największa różnica pomiędzy katolikami i “biblijnymi chrześcijanami” dotyczy sprawy zbawienia.

Katolicy postrzegają zbawienie prawie całkowicie jako proces, podczas gdy chrześcijanie widzą zbawienie jednocześnie jako uzyskany status i jako proces.

Katolicy widzą siebie jako „ci, którzy są zbawiani” ,podczas chrześcijanie postrzegają siebie jako „ci, którzy zostali zbawieni”. 1 List do Koryntian 1:2 mówi nam
„(tym) poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym…”
Słowa „poświęcony” i „święty” pochodzą od tego samego greckiego korzenia.

Ten werset deklaruje, że chrześcijanie są jednocześnie poświęceni i powołani do tego, aby być uświęconymi.
Biblia prezentuje zbawienie jako dar, który otrzymuje się w momencie, kiedy osoba wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela (Ew. Jana 3:16)

Kiedy osoba otrzymuje Chrystusa jako Zbawiciela, staje się usprawiedliwiona
(List do Rzymian 5:9), odkupiona (ocalona od niewoli grzechu – 1 List Piotra 1:18), pogodzona z Bogiem (doświadczająca pokoju z Nim – List do Rzymian 5:1), uświęcona (oddzielona dla Bożego planu – 1 List do Koryntian 6:11) i narodzona na nowo – jako nowe stworzenie (1 List Piotra 1:23; 2 Listo do Koryntian 5:17).
Każdy z tych wymienionych faktów, są spełnionymi faktami, które otrzymuje się w momencie zbawienia.
Chrześcijanie są od tego momentu powołani do tego, by żyć praktycznie (powołani by być świętymi) i do tego, co już jest prawdą – w pozycji – uświęconych.

Katolicki pogląd mówi, że zbawienie jest dane przez wiarę, ale później musi być “utrzymane” poprzez dobre uczynki i udział w sakramentach.
Biblijni chrześcijanie nie zaprzeczają wartości i znaczenia dobrych uczynków, ani tego, że Chrystus powołuje nas do przestrzegania Jego przykazań i do posłuszeństwa względem Niego.

Różnica polega na tym, że chrześcijanie postrzegają te rzeczy jako rezultat zbawienia, nie jako wymóg zbawienia, albo powód utrzymania zbawienia. Zbawienie to zakończona praca, wykonana przez ofiarę Jezusa Chrystusa (1 List Jana 2:2). Bóg oferuje nam zbawienie i zapewnienie zbawienia, ponieważ ofiara Jezusa była pełna, kompletna i doskonale wystarczająca.

Jeśli otrzymujemy Boży cenny dar zbawienia, możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. W 1 Liście Jana 5:13 czytamy „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”

Możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne i możemy mieć pewność zbawienia dzięki wielkości ofiary Chrystusowej. Ofiara Chrystusa nie potrzebuje tego, aby ją odnawiać. List do Hebrajczyków 7:27 mówi nam: „…uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie”.
List do Hebrajczyków 10:10 podaje „…mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.” 1 List Piotra 3:18 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga…”

Ofiara Jezusa raz na zawsze była absolutnie i doskonale wystarczająca. Jezus powiedział na krzyżu „Wykonało się” (Ew. Jana 19:30)
Ofiara Jezusa była całkowitą zapłatą za nasze grzechy (1 List Jana 2:2).
W rezultacie, wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone i mamy obiecane życie wieczne w niebie w momencie otrzymania daru, jaki Bóg nam oferuje – zbawienia przez Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3:16).

Czy pragniemy tego „tak wielkiego zbawienia”
?(List do Hebrajczyków 2:3)
Jeśli tak, wszystko co musimy zrobić, to przyjąć je (Ew. Jana 1:12), przez wiarę (List do Rzymian 5:1).
Bóg kocha nas i oferuje nam swoje zbawienie jako dar (Ew. Jana 3:16)
Jeśli otrzymujemy Jego łaskę, przez wiarę, mamy zbawienie jako naszą wieczną własność (List do Efezjan 2:8-9).

Raz zbawieni, nic nie może nas oddzielić od Jego miłości (List do Rzymian 8:38-39). Nic nie może nas wyrwać z Jego ręki (Ew. Jana 10:28-29).

Jeśli pragniemy tego zbawienia, jeśli pragniemy przebaczenia swoich grzechów, jeśli pragniemy mieć pewność zbawienia, jeśli pragniemy bezpośredniego dostępu do Boga, który nas kocha – przyjmijmy to.
To jest zbawienie, za które Jezus poniósł śmierć, a które Bóg oferuje jako dar.

santa_biblia_jesus_.gif

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s