CO BIBLIA MÓWI NA TEMAT POSTU


Co Biblia mówi na temat postu? Odpowiedź: Pismo Święte nie nakazuje chrześcijanom pościć. Post nie jest czymś, czego żąda Bóg, lub czego od nas wymaga. Jednocześnie Biblia ukazuje post jako coś dobrego, z czego są dla nas korzyści, i czego się on nas spodziewa. Dzieje Apostolskie mówią o tym, że wierzący pościli przed podjęciem ważnych decyzji …

Read more »