Czym Jest Miecz DUCHA ŚWIĘTEGO?


Czym jest miecz Ducha Świętego? Wyrażenie „miecz Ducha Świętego” pojawia się tylko raz w całym Piśmie Świętym, w liście do Efezjan 6.17. Miecz jest częścią zbroi chrześcijańskiej o jakiej Paweł mówi, że nakładają chrześcijanie, aby móc efektywnie zwalczać moc złego (Efezjan 6.13). Miecz jest zarówno narzędziem obrony jak i ataku, używanym do ochrony siebie przed …

Read more »