ŚWIĘCI OBOK NAS – Święta MARYJA i Święty JÓZEF


ŚWIĘCI OBOK NAS –

Święta   MARYJA   i    Święty   JÓZEF

                                                                                               

Niewiele wiemy o Świętym Józefie, jeżeli będziemy się opierać o Ewangelie.

Słowo Boże niewiele mówi o rodzicach Jezusa, choć o Marii czytamy już w Proroctwie Izajasza: „Oto panna pocznie i porodzi syna” – Izajasz. 7:14.

Biblia wspomina Józefa z imienia zaledwie 16 razy – Ewangelia Mateusza 7 razy, Łukasza 6 razy, a Jana tylko 3 razy. Odnajdujemy także dwa wersety, które mówią o nim jako o „ojcu” Jezusa (Łuk. 2:33, 43).

Natomiast o Marii jest mowa w Ewangeliach w 23 miejscach.

„A Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem“ (Mat. 1,16).

W ikonografii

Św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.


Święty Mateusz opisał Józefa, jako człowieka sprawiedliwego. Przeżył on bowiem dramat swej prawości, kiedy zrozumiał, że Maryja spodziewa się dziecka. Kochał Ją, ale w sumieniu nie mógł uznać za swoje dziecko, któremu nie przekazał życia.

 Nie chcąc zniesławić Maryi, postanowił opuścić Ją potajemnie i zerwać zaręczyny.

Pewnej nocy Anioł objawił Józefowi, że Bóg wybrał Maryję na mamę Bożego Syna, a jego – Józefa – uczyni opiekunem Świętej Rodziny. Józef i Maryja pobrali się i przyjęli to niezwykłe powołanie.

Później jeszcze dwukrotnie anioł ukazywał się Józefowi we śnie, ostrzegając go przed Herodem (Mat. 2:13-15 i 19-23).

Jak już zauważyliśmy, stosunkowo mało informacji znajduje się w Piśmie Świętym na temat rodziców przyszłego Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela całego rodzaju ludzkiego. Można wnioskować, że było im trudno. Przed Herodem musieli przecież uciekać aż do Egiptu. Sięgnijmy jeszcze do Ewangelii Łukasza 2:39-52 z  opisem  podróży do Jerozolimy.

 Dwunastoletni Jezus bez pytania o zgodę opuszcza rodziców i udaje się do Świątyni. Kiedy po trzech dniach poszukiwań wreszcie zostaje odnaleziony, Maria zapytuje Go:

 ” Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” Pan Jezus odrzekł:  “Czemuś cie mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego”


Dalej ewangelista informuje, że Józef i Maria, nie zrozumieli tych słów, może nawet dziwili się, że Jezus nie przeprosił ich za nierozsądny czyn.

 Później był im uległy aż do swego publicznego wystąpienia. Przypuszcza się, że Józef nie dożył ani do śmierci Jezusa, ani do Jego powstania z martwych. Świadczyć o tym może milczenie wszystkich Ewangelistów na ten temat.

Oboje rodzice wychowywali Jezusa, aż do osiągnięcia przez Niego pełnoletniości.

Zastępowali Człowiekowi Jezusowi Dawcę życia, samego Ojca Niebieskiego. Musiała to być Święta rodzina. Z pewnością byli oni Izraelczykami pełnymi wiary, pokory, skromności i sprawiedliwości. U Boga cieszyli się uznaniem i zaufaniem, skoro Stwórca wybrał ich, by przygotowali Jego Syna do przeprowadzenia wspaniałego planu Zbawienia całego rodzaju ludzkiego.

 Pamiętając, kim był Jezus Chrystus, należy zwrócić uwagę również na to, jak niezwykłymi ludźmi musieli być Maria i Józef!

Podobnie jak Jan Chrzciciel był zwiastunem naszego Pana i torował Mu drogę wśród Żydów, tak Józef i Maria byli nauczycielami i wychowawcami Mesjasza w Jego dzieciństwie. Choć nie znaczy to, że wyłącznie oni przygotowali Go do zaszczytnej misji. Ewangelista Łukasz pisze bowiem:

 „A dzieciątko ono rosło i umacniało się w Duchu , pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad nim”; „A Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście, i w łasce u Boga i u ludzi”

 Łuk. 2:40 i 52.


 Ze słów tych nie wynika jednak, że Jezus już od dzieciństwa posiadał pełnię Ducha Świętego. Duch ten został Mu dany później, bez miary. Pod pełną kontrolą i łaską swego Ojca, Pan Jezus wzrastał w mądrości i znajomości, przygotowując się do przeprowadzenia dzieła odkupienia ludzkości.

Uczmy  się od Maryi i Józefa, z jaką pilnością należy poszukiwać Jezusa, kiedy utraciło się Go z powodu grzechu. Jeśli zginie ci wół albo koń, nie zaznajesz spoczynku, póki go nie znajdziesz. Ale kiedy tracimy  z powodu grzechu łaskę Jezusa, nic cię to nie obchodzi. Jemy, śpimy i bawimy się, jakbyśmy niczego nie utracili. O, gdybyśmy wiedzieli, że ponosimy, w ten sposób większą stratę! Ach, jakże płakalibyśmy, szukając Go nie mniej gorliwie, niż Józef i Maryja. Szukajmy, zatem Jezusa, tak jak Oni, a odnajdziemy Go.

Świętą Rodzina z Nazaretu jest wzorem  dla zwykłej, ludzkiej rodziny. Święta Rodzina patronuje każdemu małżeństwu i każdej rodzinie właśnie dlatego, że jest inna. Jest prawdziwa, ludzka, a jednak inna. Co znaczy ta inność?

Święty Józef jest dziewiczym małżonkiem Maryi. Nazywany jest Ojcem Jezusa i choć nie jest nim w spo­sób naturalny, to według Prawa Mojżeszowego fak­tycznie pełni tę rolę (Syn Boży zapewne zwracał się do niego pięknym określeniem: „Tatusiu, Ojcze”).


Jest to ojcostwo prawne, które w Izraelu wyniesione było bardzo wysoko i wskazywało na wagę słowa Boże­go, wyrażonego w Prawie Mojżeszowym, kształtują­cego relacje międzyosobowe i całą rzeczywistość. Jed­nak prawdziwym Ojcem Jezusa jest Najwyższy Bóg.

 

Wreszcie – Dziecię Jezus. Jest Synem Ojca Niebie­skiego, odwiecznie przez Ojca zrodzonym. W pełni czasu przyszedł na ziemię i przyjął ludzką naturę.

 Począł się z Ducha Świętego i narodził z Maryi, nie naruszając Jej dziewictwa – w sposób tajemniczy prze­niknął  Jej ciało, tak jak po Zmartwychwstaniu prze­niknął ściany Wieczernika, mimo drzwi zamkniętych.                                                      Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie, eleyson! Chryste, eleyson! Kyrie, eleyson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i dary królewskie,
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi egipskiej,
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenia serca i umysłu,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

                                                                                        Amen.


 

About these ads

Dodaj komentarz

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s